Coronavirus en onze mondzorg

SvW - 18-3-2020

In verband met COVID-19 en de maatregelen die de overheid en, aansluitend, verpleeginstellingen hebben genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan heeft Omnios de reguliere praktijkvoering gestaakt en leveren wij in ieder geval tot 6 april uitsluitend spoedzorg. In nauw overleg met cliënten en hun verzorgenden bepalen we of behandeling op korte termijn noodzakelijk is zodat noch onze cliënten, noch onze medewerkers aan onnodige risico's worden blootgesteld.