Omnios

Omnios betekent ‘alle monden’. Iedereen heeft recht op goede mondzorg, ook de zorgafhankelijke ouderen voor wie de mondzorg nu onvoldoende geregeld is. Dat is waar Omnios voor staat; daar zetten we ons voor in.

Omnios is een jonge, sterk groeiende, ambulante mondzorgdienst met een laagdrempelige, participatieve benadering. Wij slaan de handen ineen met behandelaren en verpleeginstellingen en zorgen er samen met hen voor dat cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving verantwoorde, structurele mondzorg krijgen. Daarbij zorgen we ervoor dat de mondzorg volledig wordt geïntegreerd in de zorgprocessen.