Drie pijlers

Voor een goede borging van de mondzorg binnen verpleeg- en verzorgingsinstellingen is een multidisciplinaire benadering geboden. Onze aanpak valt dan ook uiteen in drie pijlers:

1. Inzet van een betrokken en vakkundige tandarts en/of mondhygiëniste op locatie.
Omnios beschikt over een mobiele tandheelkundige uitrusting die binnen 10 minuten kan worden opgebouwd. Alle controles en behandelingen worden geregistreerd in de zorgdossiers, zijn volledig geprotocolleerd en voldoen aan de wettelijke eisen. Uiteraard werkt Omnios uitsluitend met BIG-geregistreerde tandartsen en geaccrediteerde mondhygiënisten, voor wie betrokkenheid bij de doelgroep een vereiste is. Ook de (preventie-)assistentes bezitten de juiste certificaten en opleidingen, en hebben allen hart voor de kwetsbare medemens.

2. Implementatie van de richtlijn Mondzorg voor zorg-afhankelijke cliënten in verpleeghuizen en borging van de mondzorg in processen en beleid.
De mondzorg moet ook aansluiten op de zorgprocessen, gedragen worden door de verschillende lagen in de organisatie en geborgd zijn in het beleid. Omnios begeleidt instellingen hierbij, zodat de mondzorg volledig wordt geïntegreerd in zorgprocessen en beleid.

3. Training van het verzorgend personeel.
Veel zorgmedewerkers zijn niet in staat mondaandoeningen te herkennen en weten niet goed hoe ze de mond van cliënten moeten reinigen. Met voorlichting en trainingen, gegeven door ervaren mondhygiënisten binnen de organisatie, geeft Omnios hun het houvast, het zelfvertrouwen en de motivatie om van de mondzorg een vast onderdeel te maken van hun dagelijkse routine.