Werken bij Omnios

Omnios is een snelgroeiende organisatie; de vraag vanuit de zorgwereld is groot. We komen dan ook graag in contact met tandartsen, mondhygiënisten en assistentes met ervaring en/of affiniteit met geriatrische zorg. Hieronder is kort weergegeven hoe Omnios haar behandelaren ondersteunt en zo succesvolle samenwerkingen tot stand brengt.

Wij willen dat onze behandelaren zich volledig kunnen concentreren op het behandelen van cliënten. Daarom werken we op basis van full service, wat inhoudt dat Omnios zorg draagt voor de afstemming met de instellingen, voor het instrumentarium, voor de assistentie, voor de behandelapparatuur, voor het agendabeheer en natuurlijk voor de volledige administratie, die in het geval van de Wet langdurige zorg (Wlz) complex en tijdrovend is. Daarmee nemen we onze tandartsen en mondhygiënisten een flinke zorg uit handen. Van hen wordt alleen verwacht, dat ze op tijd ter plaatse zijn en aan de slag gaan. Bovendien is er ruimte voor geregelde intervisie, onderlinge kennisuitwisseling en vakinhoudelijke trainingen.

Hiermee vormt Omnios een aantrekkelijke werkomgeving voor tandartsen en mondhygiënisten die zorgafhankelijke ouderen een warm hart toedragen en net als Omnios willen investeren in goede mondzorg voor deze kwetsbare doelgroep.

Solliciteren:

Bent u tandarts of mondhygiënist en wilt u:

  • zich (parttime) inzetten voor zorgafhankelijke ouderen en een bijdrage leveren aan goede mondzorg voor deze kwetsbare doelgroep?
  • zich kunnen richten op behandelingen zonder gedoe en geregel?
  • kennis en ervaringen delen met andere geëngageerde behandelaren?
  • werken in een ambitieuze omgeving met een jong, enthousiast team?
  • hygiënisch werken met goede apparatuur, zonder eigen investeringen?
  • en dat alles voor een marktconform salaris?

Neemt u dan contact met ons op via info@omnios.nl. Of reageert u direct op een van onze actuele vacatures op de vacaturepagina.