Kosten

Cliënten van verpleeginstellingen krijgen de kosten van de geleverde mondzorg geheel vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor cliënten van een verzorgingshuis geldt dat een eventuele vergoeding afhankelijk is van hun eigen zorgverzekeringspakket.