Training

Omnios leidt zorgverleners zodanig op dat zij ten eerste in staat zijn de monden van zorgafhankelijke cliënten blijvend schoon te houden, en ten tweede een signalerende rol kunnen spelen als het gaat om de meest voorkomende mondaandoeningen.

Met voorlichting en trainingen geeft Omnios zorgmedewerkers het houvast, het zelfvertrouwen en de motivatie om van de mondzorg een vast onderdeel te maken van hun dagelijkse routine.