Werkwijze mondzorgteams

Omnios werkt met ambulante mondzorgteams bestaand uit een tandarts, een mondhygiënist en assistent(e). Waar nodig wordt een preventieassistent(e) en een van onze tandprothetici ingeschakeld.

In elke instelling waar Omnios aan de slag gaat, wordt er om te beginnen een orale screening uitgevoerd onder de gehele cliëntenpopulatie. Vervolgens wordt voor elke cliënt een persoonlijk behandelplan opgesteld en wordt voor elk van hen in overleg met de betrokken zorgmedewerkers een individueel plan gemaakt voor de dagelijkse mondverzorging. Natuurlijk werkt Omnios met de nieuwste hygiënerichtlijnen en met mobiele behandelapparatuur waarmee volwaardige professionele mondzorg kan worden geboden.

Omnios draagt cliënten een warm hart toe. Een open en prettig contact met behandelaren geeft vertrouwen en draagt bij aan het welbevinden van de cliënt. Daarom nemen de behandelaren van Omnios bij elk eerste bezoek de tijd om kennis te maken met de betrokkenen: de cliënten zelf, maar indien van toepassing ook hun familieleden. Ook wordt er natuurlijk geïnvesteerd in een goed contact met de betrokken zorgmedewerkers. Korte lijnen tussen behandelaren en zorgmedewerkers komen de zorg voor de cliënten ten goede.