Jij ziet het toch ook?

Schrijf je in voor de Omnios-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg voor kwetsbare mensen.

Email
Naam

Word lid van de cliëntenraad

Ben je bekend met Omnios of een van de andere labels van TopMondzorg, geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten te behartigen? Dan is lidmaatschap van de cliëntenraad TopMondzorg wellicht wat voor jou.

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze cliënten een goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen, hechten wij veel waarden aan hun feedback. Deze ontvangen wij onder andere via online reviews op Zorgkaart Nederland. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren, werken wij momenteel aan de oprichting van de cliëntenraad vanuit TopMondzorg die de wensen en behoeften van al onze cliënten bewaakt. Meer informatie over de cliëntenraad vind je op deze pagina.

Ben jij bekend met Omnios of een van de andere labels van TopMondzorg (TopOrtho, Proclin, Dental Clinics, Pro-Da, Gerident en MondzorgPlus), geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten te behartigen? Dan is lidmaatschap van de cliëntenraad TopMondzorg wellicht wat voor jou. In onderstaand profiel kun je lezen wat er van jou als lid wordt verwacht.

De cliëntenraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar en geeft advies over onderwerpen die onze cliënten en patiënten raken. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid van onze praktijken, de wachttijden en de gastvrijheid. De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. De uitkomsten van de vergaderingen worden besproken met het bestuur van TopMondzorg.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter. Het is een representatieve weergave van onze cliënten en patiënten. Alle leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

De cliëntenraad van TopMondzorg wordt geleid door voorzitter Cees Vermeeren. Cees Vermeeren is bijna 50 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige en manager in de (acute) GGZ. Hij is al jaren tevreden patiënt bij Dental Clinics Rolde

Als lid ben je:

 • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de mondzorg in het bijzonder;
 • Bestuurlijk onderlegd: je beschikt over aantoonbaar bestuurlijk inzicht;
 • Bekend met TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, Omnios. Pro-Da, Gerident en MondzorgPlus) als patiënt/cliënt of als familie van een patiënt/cliënt;
 • Bereid vier tot zes uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • Bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Daarnaast verwachten wij dat je:

 • Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • In staat bent beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het perspectief van patiënten en cliënten;
 • Je in kunt leven in de belangen van patiënten en cliënten, maar je kunt ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen;
 • Een kritische, positieve en vooral open houding hebt;
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebt;
 • In staat bent tactvol maar toch standvastig op te treden;
 • Doorzettingsvermogen hebt;
 • Over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt;
 • In teamverband kunt functioneren.

Herken jij je in bovenstaande profielschets en wil je graag als lid plaatsnemen in onze cliëntenraad? Mail dan jouw motivatie naar clientenraad@topmondzorg.nl. Om zitting te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Over TopMondzorg

TopMondzorg staat achter de teams van Dental Clinics, TopOrtho,  Proclin, MondzorgPlus, Omnios, Pro-Da, Gerident en MKA groep. Circa 700.000 cliënten en patiënten vertrouwen op onze deskundige mondzorgprofessionals en hun teams. Vanuit ons servicecenter bieden we ondersteuning, zodat er maximale aandacht en kwalitatieve zorg kan worden gegeven aan de patiënt. Meer informatie over TopMondzorg vind je op www.topmondzorg.nl.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de cliëntenraad ontvangen? Neem dan contact op met Cees Vermeeren (voorzitter) via 06 21855305 of clientenraad@topmondzorg.nl.

Vragen? Laat het ons weten!

Alle Omnios-medewerkers zetten zich met veel expertise (en minstens evenveel passie) in voor deskundige mondzorg voor zorgafhankelijke mensen.

Heb je een vraag over onze diensten? Of ideeën en suggesties over hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Wij horen het graag!