Actueel

Omnios HKZ-gecertificeerd

Driebergen, 2 juni 2023 – Vanaf vrijdag is Omnios officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Omnios krijgt dit certificaat als eerste professionele ambulante mondzorgorganisatie voor zorgafhankelijke mensen in Nederland. ‘Daar zijn we trots op!’ zo zegt Remco Koop, oprichter van Omnios. Het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) bekrachtigt de kwaliteit van de geleverde zorg en de…

‘Er is veel meer nodig dan alleen een tandenborstel aanreiken’

Regina Falck is directeur Behandeling, Expertise en Klant- & marktontwikkeling bij ZorgSpectrum. Deze zorgorganisatie heeft verschillende woonlocaties voor zorgafhankelijke mensen en biedt ook thuiszorg. De afgelopen tien jaar heeft Regina de mondzorg voor bewoners drastisch zien verbeteren. Maar er zijn wel zorgen over de (nog) thuiswonende mensen.
Foto van Geriater GertJan van der Putten

‘Kijk eens wat vaker in de mond van je patiënten’

Specialist ouderengeneeskunde (SO) Gert-Jan van der Putten zet zich al zijn hele carrière in voor een betere mondgezondheid voor ouderen. Mede dankzij Omnios is er veel verbeterd, vindt hij. Maar er valt nog veel meer te winnen. Vooral in de samenwerking tussen zorgverleners.

Waardigheid en Trots Congres 2022

Tijdens het inspirerende congres werd nogmaals benadrukt dat er verschraling in de zorg plaatsvindt, steeds meer mensen verlaten de zorg. En dat vinden wij zonde, de zorg is juist zo mooi!

Samenwerking voor Mondzorg Thuis

Omnios en Beweging 3.0 vinden het belangrijk dat alle bewoners goede mond- en tandheelkundige zorg ontvangen. Daarom zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met Beweging 3.0, zodat op alle locaties van Beweging 3.0 de tandartszorg van Omnios kunnen ontvangen.