Nieuws

Omnios HKZ-gecertificeerd

Driebergen, 2 juni 2023 – Vanaf vrijdag is Omnios officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Omnios krijgt dit certificaat als eerste professionele ambulante mondzorgorganisatie voor zorgafhankelijke mensen in Nederland. ‘Daar zijn we trots op!’ zo zegt Remco Koop, oprichter van Omnios. Het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) bekrachtigt de kwaliteit van de geleverde zorg en de…

‘Er is veel meer nodig dan alleen een tandenborstel aanreiken’

Regina Falck is directeur Behandeling, Expertise en Klant- & marktontwikkeling bij ZorgSpectrum. Deze zorgorganisatie heeft verschillende woonlocaties voor zorgafhankelijke mensen en biedt ook thuiszorg. De afgelopen tien jaar heeft Regina de mondzorg voor bewoners drastisch zien verbeteren. Maar er zijn wel zorgen over de (nog) thuiswonende mensen.
Foto van Geriater GertJan van der Putten

‘Kijk eens wat vaker in de mond van je patiënten’

Specialist ouderengeneeskunde (SO) Gert-Jan van der Putten zet zich al zijn hele carrière in voor een betere mondgezondheid voor ouderen. Mede dankzij Omnios is er veel verbeterd, vindt hij. Maar er valt nog veel meer te winnen. Vooral in de samenwerking tussen zorgverleners.

Waardigheid en Trots Congres 2022

Tijdens het inspirerende congres werd nogmaals benadrukt dat er verschraling in de zorg plaatsvindt, steeds meer mensen verlaten de zorg. En dat vinden wij zonde, de zorg is juist zo mooi!

Samenwerking voor Mondzorg Thuis

Omnios en Beweging 3.0 vinden het belangrijk dat alle bewoners goede mond- en tandheelkundige zorg ontvangen. Daarom zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met Beweging 3.0, zodat op alle locaties van Beweging 3.0 de tandartszorg van Omnios kunnen ontvangen.

Actiepunten voor minder regeldruk in de mondzorg

Regeldruk: elke zorgmedewerker heeft er wel mee te maken. Ook de mondzorgprofessionals van Omnios ontkomen er helaas niet aan. De afgelopen tijd zijn partijen uit de zorgsector geregeld bijeengekomen om dit probleem te bepreken en samen te kijken waar en hoe zorgprocessen efficiënter kunnen worden ingericht en welke administratieve handelingen geschrapt kunnen worden, met als doel: meer tijd voor zorg en aandacht voor de cliënt!

‘Onze’ Annelot behaalt titel Mondhygiënist-geriatrie

Wat zijn wij ongelooflijk trots op onze collega Annelot Baltussen! Afgelopen juli heeft zij als tweede mondhygiënist in Nederland de titel 'geregistreerd mondhygiënist-geriatrie' behaald. Het welverdiende resultaat van twee jaar lang studeren. Gefeliciteerd Annelot, super gedaan!

Dubbel feest voor jarig Omnios

Omnios mondzorg voor ouderen, een mobiele mondzorgdienst gericht op zorgafhankelijke ouderen in verpleeghuizen, viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. Als kers op de taart nam de organisatie op vrijdagmiddag 14 september ook nog eens op feestelijke wijze haar intrek in een prachtig verbouwd en ingericht kantoorpand in hartje Driebergen.

Interview Het gezicht

Het is schrikbarend slecht gesteld met de mondgezondheid van kwetsbare ouderen; dat beaamt Remco Koop, initiatienemer van Omnios, een leverancier van ambulante mondzorg in verpleeginstellingen. Wat zijn de oorzaken en waarin moet de oplossing worden gezocht?