Jij ziet het toch ook?

Schrijf je in voor de Omnios-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg voor kwetsbare mensen.

Email
Naam

De werkwijze van Omnios:
mondzorg op locatie

Omnios zet zich in voor goede mondzorg voor zorgafhankelijke mensen. Wij geloven dat je hierin meer kunt bereiken door samen te werken met de zorginstellingen. Dus dat doen we. Samen zorgen we ervoor voor dat de bewoners professionele, structurele, passende mondzorg krijgen. In hun eigen, vertrouwde omgeving en steeds van hetzelfde team behandelaren.

Voor kwetsbare, zorgafhankelijke mensen is een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist helaas niet vanzelfsprekend. Daarnaast hebben deze mensen behoefte aan mondzorg die is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld meer behandeltijd of niet-reguliere (tandtechnische) oplossingen.

Ook is het vaak lastig om zelf hun mond goed te verzorgen of mondproblemen aan te geven. Soms met grote gevolgen voor hun gezondheid.

Hoe wij dat doen


Aansluiten bij de bestaande zorg

Onze (preventieve) mondzorg voegt zich als vanzelfsprekend in de (dagelijkse) zorg die de mensen al krijgen. Deze sluit daarmee aan bij de persoonlijke behoeften én bij de interne werkwijze van de zorginstelling. Die combinatie ondersteunt de continuïteit en effectiviteit van de mondzorg.

Persoonlijk, rustig, vertrouwd

We zorgen ervoor dat de behandeling zo ontspannen en prettig mogelijk verloopt. Een vertrouwensband met elke cliënt is dan ook essentieel; we moeten elkaar dus leren kennen. Daarom werken onze mondzorgteams in vaste samenstellingen. Op die manier ziet elke cliënt telkens dezelfde behandelaren – en andersom.

Natuurlijk nemen we de tijd voor elke behandeling of controle, dit is een vanzelfsprekend onderdeel van onze geriatrische mondzorg.

Heldere communicatie

Ook willen we graag verbinding en een goede communicatie met de naaste(n) van onze cliënten en met de zorgmedewerkers. Zij kennen de mensen het beste en kunnen ons veel vertellen over hun voorgeschiedenis en lichamelijke- psychosociale situatie. Deze informatie helpt ons om een persoonlijk mondzorgplan te maken.

Organisatie & administratiedoor ons geregeld

Ook belangrijk: wij regelen de volledige organisatie en administratie. Inclusief de registratie in de zorgdossiers en de periodieke rapportages voor het management van de instelling. Dat scheelt de zorginstelling veel werk. En geeft helder inzicht hoe het met de mondzorg gesteld is.

Door bovendien regelmatig samen te evalueren ontstaat een continue verbeterproces van de geboden (mond)zorg . Dat doen we zonder extra kosten voor de instelling of de client.

Daarnaast geven we hiermee een duidelijk inzicht in de mondzorg binnen de zorginstelling. Deze situatie evalueren we regelmatig samen; dat leidt tot een nog betere (mond)zorgverlening

De Omnios driepijlerformule: voor een pro-actieve en structurele aanpak

Omnios biedt mondzorg op locatie, volgens de door ons ontwikkelde drie pijlers:

  • Behandelteam mondzorg
  • Implementatie richtlijn
  • Training zorgpersoneel

In deze video vertelt onze oprichter Remco Koop meer over deze driepijlerformule van Omnios.

1. Behandelteam mondzorg

Omnios werkt met vaste, mobiele mondzorgteams. Deze bestaan uit een tandarts, een mondhygiënist en een assistent. Waar nodig schakelen we een van onze preventie-assistenten en/of tandprothetici in. Alle behandelaren zijn gespecialiseerd, of hebben grote affiniteit, in mondzorg voor ouderen.

Geavanceerd, professioneel, compleet

Onze teams werken met een geavanceerde, mobiele tandheelkundige unit. Deze is voorzien van alle materialen die nodig zijn voor de behandeling.  De unit is bovendien heel snel opgezet: binnen tien minuten zijn we klaar voor de eerste cliënt.   

Vanzelfsprekend zijn alle controles en behandelingen volledig geprotocolleerd en voldoen deze aan alle wettelijke eisen. We registeren alles nauwgezet in het zorgdossier van de cliënt en in ons eigen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

2. Toepassing professionele richtlijnen

Omnios helpt zorginstellingen met maatwerkoplossingen voor hoogwaardige mondzorg op locatie. Daarbij werken we volgens de richtlijnen ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ en ‘Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen’.[RK1] 

De eerste is een uitgebreide richtlijn voor multidisciplinaire (preventieve) mondzorg voor ouderen, opgesteld door de Beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters.

De tweede richtlijn geeft mondzorgverleners handvatten over hoe zij kwetsbare ouderen mondzorg aan huis kunnen verlenen. Daarbij gaat het over de organisatie van deze zorg.

Onderdeel van de dagelijkse zorg

Met deze richtlijnen als basis zorgen we ervoor dat onze mondzorg volledig aansluit bij de situatie en de behoeften van de cliënt én de zorginstelling. We bieden hiermee laagdrempelige, professioneel georganiseerde (preventieve) mondzorg, als een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg die de cliënt al krijgt.

Organisatie & administratie: door ons geregeld

Daarnaast regelt Omnios de volledige organisatie en administratie van alle mondzorg. Inclusief de registratie in de zorgdossiers en de periodieke rapportages voor het instellingsmanagement. Dit neemt zorginstellingen veel werk uit handen.

Ook geven we hiermee een duidelijk inzicht in de mondzorg binnen de zorginstelling. Deze evalueren we regelmatig samen, voor een nog betere (mond)zorgverlening. Dit doen we zonder extra kosten voor de instelling of de cliënt.


3. Training zorgpersoneel

Hoe meer kennis en kunde over mondzorg voor zorgafhankelijke mensen, hoe beter de mondverzorging wordt uitgevoerd en mondproblemen vroegtijdig worden opgemerkt. Dat is het uitgangspunt voor alle Omnios voorlichtingen en -trainingen.

Kennishiaat dichten

(Preventieve) mondzorg is vaak een onderbelicht onderdeel van de opleiding en de dagelijkse werkzaamheden van zorgmedewerkers. De Omnios Academie is opgericht om dit kennishiaat te dichten.

Theoretisch én praktisch

We bieden de zorgprofessionals een stevige basiskennis van de anatomie en pathologie van de mond en het gebit. Ook komen de mogelijke lichamelijke en psychosociale gevolgen van mondproblemen en de eventuele complicaties daarvan aan bod. Daarnaast bekijken we samen hoe je de (preventieve) mondzorg het beste kunt inbedden in de bestaande zorg. Tot slot is er ruimte voor casuïstiek.

Goede mondzorg & problemen signaleren

Met deze kennis kunnen zorgverleners gemotiveerd preventieve mondzorg bieden, als onderdeel van de dagelijkse verzorging. Ook stelt het hen staat de meest voorkomende mondaandoeningen te signaleren. Belangrijk, want zo kunnen we het probleem sneller beoordelen en behandelen.


Vragen? Laat het ons weten!

Alle Omnios-medewerkers zetten zich met veel expertise (en minstens evenveel passie) in voor deskundige mondzorg voor zorgafhankelijke mensen.

Heb je een vraag over onze diensten? Of ideeën en suggesties over hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Wij horen het graag!