Jij ziet het toch ook?

Schrijf je in voor de Omnios-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg voor kwetsbare mensen.

Email
Naam

Mondzorg voor ouderen

Voor de meeste mensen in Nederland is het vanzelfsprekend: de regelmatige controles bij de tandarts en mondhygiënist.
Helaas is dat voor veel zorgafhankelijke mensen niet zo.

In de jaren voordat zorgafhankelijke mensen/ouderen naar een zorginstelling verhuizen, gaan zij vaak niet meer naar de tandarts en mondhygiënist. Soms uit financiële overwegingen – maar vaker nog om praktische redenen. Bijvoorbeeld omdat het fysiek lastig is een tandarts of mondhygiënist te bezoeken. Of omdat de reguliere mondzorg niet optimaal is toegespitst op mensen van hun leeftijd. Er wordt geregeld te weinig tijd genomen en/of de voorgestelde ingreep wordt als te ingrijpend ervaren.

Eenmaal in een zorginstelling is er vaak wel een tandarts of mondhygiënist oproepbaar, maar wordt deze pas ingeschakeld als de mondproblemen (veel) last veroorzaken. Het welbevinden van de mensen komt dus onder druk te staan. De slechte mondgezondheid vergroot het risico op achteruitgang van de algehele gezondheid.

Ingrijpende gevolgen

De gevolgen van onbehandelde mondproblemen kunnen ingrijpend zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot pijnklachten en moeite met praten, eten of slikken. Bovendien kunnen ontstekingen in de mond zorgen voor andere problemen, zowel lichamelijk als psychosociaal.

Dit vermindert de kwaliteit van leven aanzienlijk – precies dat wil Omnios voorkomen.

Hoogleraar neuropsychologie Eric Scherder, over het belang van kauwen.

Mondzorg in de eigen vertrouwde omgeving

Omnios biedt professionele mondzorg voor zorgafhankelijke mensen in de zorgstelling zelf. We gaan dus naar de mensen toe en behandelen hen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Compleet, mobiel mondzorgteam

Onze mondzorgteams werken met hoogwaardige, mobiele apparatuur en bestaan uit een tandarts, een mondhygiënist en een assistent. Waar nodig schakelen we een van onze preventie-assistenten en/of tandprothetici in. Alle behandelaren zijn gespecialiseerd in mondzorg voor zorgafhankelijke mensen.  


Wat kunt u verwachten?

Wij vinden het heel belangrijk dat de behandeling zo ontspannen en prettig mogelijk verloopt. Een vertrouwensband is dan essentieel; we moeten elkaar dus leren kennen. Daarom werken onze mondzorgteams in vaste samenstellingen. Op die manier zien bewoners telkens dezelfde behandelaren – en andersom.


Omnios; De Lingehof, Bemmel
Omnios; Mondzorg voor ouderen

Samenwerken

Natuurlijk nemen we de tijd voor elke behandeling en controle, dit is een vanzelfsprekend onderdeel van de geriatrische mondzorg. En, heel belangrijk: we werken samen met de zorgprofessionals van de instelling. Samen zorgen we ervoor dat de mondzorg onderdeel wordt van de dagelijkse verzorging. Zo kunnen we veel mondproblemen voorkomen en eventuele problemen sneller signaleren.

We willen ook graag een goede communicatie met u, als naaste(n). U kent hem of haar natuurlijk het beste. Uw informatie kan ons helpen om nog beter te bepalen welke klachten mogelijk verband houden met mondproblemen. En soms ook hoe we uw naaste het beste kunnen benaderen.


Vaste controles en een persoonlijk behandelplan

Omnios biedt vaste, regelmatige mondzorgbezoeken aan elke zorginstelling. Deze plannen we in volgens een vast schema. Het is dus niet nodig om een afspraak te maken.

Natuurlijk kunnen de zorgmedewerkers ons 24 uur per dag bereiken als er toch tussentijdse (acute) problemen ontstaan.

Bij het eerste bezoek brengen we de hele mondconditie van onze cliënt in kaart. Constateren we mond- en/of gebitsproblemen? Dan maken we een persoonlijk mondzorgplan. Als alles in orde is, zien we hem of haar weer bij ons volgende bezoek.


Omnios; De Lingehof, Bemmel

Vergoeding mondzorg

Bewoners van een zorginstelling krijgen de kosten van de geleverde mondzorg volledig vergoed. Voor thuiswonenden met een Wlz-indicatie is een eventuele vergoeding afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekeringspakket. Vraag uw zorgkantoor en zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Omnios levert mondzorg volgens de door de Zorgautoriteit wettelijk vastgestelde tarieven. 

We rekenen geen extra behandelkosten voor onze mondzorg.


Vragen? Laat het ons weten!

Alle Omnios-medewerkers zetten zich met veel expertise (en minstens evenveel passie) in voor deskundige mondzorg voor zorgafhankelijke mensen.

Heb je een vraag over onze diensten? Of ideeën en suggesties over hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Wij horen het graag!