Jij ziet het toch ook?

Schrijf je in voor de Omnios-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg voor kwetsbare mensen.

Email
Naam

Waar wij voor staan

Omnios vindt dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Ook zorgafhankelijke mensen voor wie de mondzorg nu onvoldoende toegankelijk is. Daarom zetten we ons volledig in om (preventieve) mondzorg een vanzelfsprekend zorgonderdeel te maken.

Goede mondzorg voor iedereen

Omdat goede mondzorg belangrijk is

Veel zorgafhankelijke mensen hebben een verwaarloosd gebit en/of mondproblemen. Dat heeft verschillende oorzaken.

In de jaren voordat zij naar een zorginstelling verhuizen gaan ouderen, zo blijkt uit onderzoek, vaak niet meer naar de tandarts en/of mondhygiënist. Soms uit financiële overwegingen – maar vaker nog om praktische redenen. Bijvoorbeeld omdat het fysiek lastig is om deze zorgverleners te bezoeken. Of omdat de reguliere mondzorg niet optimaal is toegespitst op mensen van hun leeftijd. Er is geregeld te weinig tijd om het probleem genoeg aandacht te geven en de ingreep wordt soms (terecht) als te ingrijpend ervaren.

Late behandeling verergert problemen

Eenmaal in een zorginstelling is er wel een tandarts of mondhygiënist oproepbaar, maar wordt deze vaak pas ingeschakeld als de mondproblemen veel last (of zelfs complicaties) veroorzaken. Ook heeft het zorgpersoneel onvoldoende inzicht in (preventieve) mondzorg.

Omnios wil daar verandering in brengen.

Daarom bieden wij bewoners van zorginstellingen verantwoorde, structurele mondzorg. Daarbij werken we samen met de zorginstellingen. We leren zorgprofessionals de mondzorg te geven die nodig is en ook hoe je mogelijke mondaandoeningen kunt herkennen. Tegelijkertijd helpen we de mondzorgproblemen bespreekbaar te maken.

Oprichter Remco Koop verteld over de driepijlerformule van Omnios.

De driepijlerformule
van Omnios

Onze mondzorg bieden wij op locatie, volgens de door Omnios ontwikkelde driepijlerformule . In het kort: met een vast, vakkundig en mobiel team, volgens twee professionele richtlijnen en via Omnios-opleidingen voor zorgprofessionals in instellingen.

Professionele mondzorg

We bieden hiermee laagdrempelige, professioneel georganiseerde mondzorg, als onderdeel van de zorg die de bewoners al krijgen. Deze sluit dus aan bij de individuele behoeften van bewoners én bij de interne zorgprocessen van de zorginstelling. Ook regelen we de organisatie en administratie; dat neemt de zorginstelling veel werk uit handen. Dit doen we zonder extra kosten voor de zorginstelling of de cliënt.

Voor steeds meer zorginstellingen realiseren we op deze manier een verbetering van de mondgezondheid. (Preventieve) mondzorg voorkomt lichamelijke- en psychosociale problemen. Wij willen dat mondzorg voor ouderen de normaalste zaak van de wereld is – voor iedereen.

Daar staan wij voor.

Slechte mondzorg, ernstige gevolgen

Je mond en gebit gebruik je elke dag bij het kauwen, slikken en spreken. Slechte mondzorg kan ernstige problemen veroorzaken – zowel op lichamelijk- als psychosociaal vlak. Als dit speelt verkeren ouderen vaak nog wel enige tijd in een fragiel evenwicht. Maar als hoeft maar weinig te gebeuren om dit evenwicht te verstoren, met nog grote problemen als gevolg.

Lichamelijke klachten 

Lichamelijk kan er pijn ontstaan bij het kauwen, spreken en slikken. Slechte mondverzorging kan zelfs leiden tot (soms ernstige) complicaties. Bijvoorbeeld een longontsteking, ondervoeding, hart- en vaatziekten of een lastig in te stellen glucosespiegel bij diabetes.

Psychosociale problemen

Er kunnen ook psychosociale moeilijkheden ontstaan. Mensen kunnen geïsoleerd raken, bijvoorbeeld vanwege (schaamte voor) hun slechte adem, problemen met spreken of een zeer onaantrekkelijk gebit.    

Vragen? Laat het ons weten!

Alle Omnios-medewerkers zetten zich met veel expertise (en minstens evenveel passie) in voor deskundige mondzorg voor zorgafhankelijke mensen.

Heb je een vraag over onze diensten? Of ideeën en suggesties over hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Wij horen het graag!