Jij ziet het toch ook?

Schrijf je in voor de Omnios-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg voor kwetsbare mensen.

Email
Naam

KNMT Praktijkvisitatie

Bij Omnios staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft Omnios zich laten visiteren.

KNMT Praktijkvisitatie: werken aan goede mondzorg
Bij Omnios staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft Omnios zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. De KNMT werkt samen met de NVM-mondhygiënisten (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) voor de visitatie van mondhygiënisten.


Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en eventueel mondhygiënisten de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:
• of de praktijk de zaken goed organiseert;
• of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
• of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.


Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!


De praktijk ontvangt ook een certificaat van deelname aan visitatie. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen en/of mondhygiënisten hebben deelgenomen.

Meer weten over mondzorg

Wil je meer weten over mondzorg, mondproblemen en ondersteuning bij mondverzorging?

Onderstaande websites geven betrouwbare informatie.

En natuurlijk beantwoorden wij graag al je vragen over onze Omnios-mondzorg. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Vragen? Laat het ons weten!

Alle Omnios-medewerkers zetten zich met veel expertise (en minstens evenveel passie) in voor deskundige mondzorg voor zorgafhankelijke mensen.

Heb je een vraag over onze diensten? Of ideeën en suggesties over hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Wij horen het graag!