Voor ouderen

Omnios smeedt relaties

Omnios draagt zijn cliënten een warm hart toe. Een open en prettig contact met behandelaren geeft vertrouwen en draagt bij aan het welbevinden van de cliënt. Daarom nemen de behandelaren van Omnios bij elk eerste bezoek de tijd om kennis te maken met de betrokkenen: de cliënten zelf, maar indien van toepassing ook hun familieleden. Ook wordt er natuurlijk geïnvesteerd in een goed contact met de betrokken zorgmedewerkers. Korte lijnen tussen behandelaren en zorgmedewerkers komen immers de zorg voor de cliënten ten goede.