Jij ziet het toch ook?

Schrijf je in voor de Omnios-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg voor kwetsbare mensen.

Email
Naam

Mondzorg in verpleeghuizen beter organiseren

Blijvend resultaat met holistische aanpak mondzorg voor ouderen

De overheid wil dat verpleeghuizen structurele mondzorg organiseren voor hun cliënten. In de praktijk lijkt dit echter moeilijk te realiseren. In een onderzoek (2014) van TNO naar initiatieven op dit gebied kwam Omnios naar voren als veelbelovende en effectieve interventie. Initiatiefnemers Daan Beerepoot en Remco Koop vertellen.

Waarom is het moeilijk om de mondzorg in verpleeghuizen goed van de grond te krijgen?

Het begint er al mee dat veel verpleeghuizen moeite hebben om überhaupt een tandarts te vinden. Het behandelen van kwetsbare ouderen vergt flink wat geduld. Ook is er veel tijd nodig voor organisatie, communicatie en administratie; tijd die niet wordt vergoed. Dit maakt dat tandartsen niet warm lopen om structureel in een verpleeghuis te werken. Een andere factor is het feit dat het contact tussen verpleeghuis en tandarts veelal beperkt blijft tot de werkvloer, waardoor het management geen zicht heeft op het werk van de tandarts en er van adequate sturing geen sprake is. Tot slot is er op de werkvloer vaak onvoldoende aandacht voor de dagelijkse mondverzorging.

Hoe onderscheidt het concept van Omnios zich?

Een complexe uitdaging als deze vraagt om een holistische aanpak. Onze mobiele behandelteams bezoeken de cliënten geregeld voor controle en behandeling. Gelijktijdig brengen we met structurele scholing en begeleiding verzorgenden de nodige kennis en kunde bij om de dagelijkse mondverzorging goed uit te voeren en zo als het ware een team te vormen met onze behandelaren. Op managementniveau gaan we tot slot aan de slag om de mondgezondheid van de cliëntenpopulatie duurzaam inzichtelijk te maken en de mondzorg blijvend te integreren in beleid en werkprocessen, zodanig dat er wordt voldaan aan de wensen van de overheid.

We willen natuurlijk zo veel mogelijk tandartsen betrekken bij ons initiatief om de mondzorg voor deze kwetsbare mensen te verbeteren. Dat lukt goed dankzij ons fullservice-concept, dat inhoudt dat wij zorgen voor alle bijkomende zaken zoals het ondersteunend personeel, de mobiele apparatuur, de planning , de administratie en de communicatie met het verpleeghuis. De tandarts wordt volledig ontzorgd en kan al zijn tijd en aandacht besteden aan de cliënten.

U gaf aan dat tandartsen niet graag in verpleeghuizen werken. Wat doet u hieraan?

We willen natuurlijk zo veel mogelijk tandartsen betrekken bij ons initiatief om de mondzorg voor deze kwetsbare mensen te verbeteren. Dat lukt goed dankzij ons fullservice-concept, dat inhoudt dat wij zorgen voor alle bijkomende zaken zoals het ondersteunend personeel, de mobiele apparatuur, de planning , de administratie en de communicatie met het verpleeghuis. De tandarts wordt volledig ontzorgd en kan al zijn tijd en aandacht besteden aan de cliënten.

Verschenen in de uitgave Samenwerken in de zorg, december 2015, Pulse Media Group. De volledige uitgave, met op pagina 9 het interview met Omnios, kunt u hier inkijken.

Dit bericht delen