Lees- en kijklijst mondzorg

Lees- en kijklijst mondzorg

  • Mondzorg richtlijnen: Op deze pagina vind je een overzicht van richtlijnen en standaarden en rondom mondzorg. Deze helpen je bij het leveren van goede zorg en ondersteuning.
  • Richtlijnen mondverzorging: Een gezonde mond is belangrijk en draagt bij aan een goede kwaliteit van leven. De richtlijn Mondverzorging van SKILZ helpt om mondverzorging goed te organiseren voor bewoners en cliënten in de langdurige zorg.
  • Klinische praktijkrichtlijn: Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen: De KPR is ter ondersteuning van de klinische besluitvorming over de indicatie mondzorg aan huis en behande- ling van kwetsbare ouderen aan huis.
  • Praktijkkaart: Omgaan met afweergedrag: Deze praktijkkaart geeft je handvatten hoe om te gaan met afweergedrag bij zorgafhankelijke cliënten.
  • Richtlijn Slikproblematiek: Deze richtlijn is opgesteld om de kwaliteit van de langdurige zorg voor dit onderwerp te verbeteren. Het bevat de nieuwste wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met ervaring en kennis van zorgverleners, cliënten en naasten.
  • Mondverzorgingsprotocollen: Deze protocollen zijn een waardevolle aanvulling, strevend naar verbeterde mondzorgkwaliteit en praktische richtlijnen voor het waarborgen van optimale mondgezondheid bij minder zelfredzame mensen.
  • Poetskaarten: Deze kaarten zijn een praktisch hulpmiddel om mondzorg bij zorgafhankelijke mensen makkelijk en effectief te maken.


Hoe is de mondzorg in jouw zorginstelling geregeld?

Reinigen eigen tanden en kiezen bij zorgafhankelijke personen

Een goede mondverzorging is van groot belang voor je gezondheid, dat geldt natuurlijk ook voor zorgafhankelijke personen. In deze blog over ‘het reinigen van eigen tanden’ vind je een gedetailleerde beschrijving van hoe je deze zorg het beste kunt verlenen, inclusief instructievideo, zodat mondhygiëne een routine wordt die bijdraagt aan een betere gezondheid.

Vragen? Laat het ons weten!

Alle Omnios-medewerkers zetten zich met veel expertise (en minstens evenveel passie) in voor deskundige mondzorg voor zorgafhankelijke mensen.

Heb je een vraag over onze diensten? Of ideeën en suggesties over hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Wij horen het graag!