Jij ziet het toch ook?

Schrijf je in voor de Omnios-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg voor kwetsbare mensen.

Email
Naam

Richtlijn Mondverzorging Organisatie

Welkom op de webpagina over de organisatie van zorg in het kader van mondverzorging. Op deze pagina bespreken we het belang van een goed georganiseerde aanpak voor mondverzorging binnen zorginstellingen en hoe zorgverleners hieraan kunnen bijdragen. Een effectieve organisatie van zorg is essentieel voor het waarborgen van een optimale mondgezondheid bij cliënten.


Essentiële Zorg

Mondverzorging valt onder de categorie van essentiële zorg, ook wel bekend als basiszorg. Dit betekent dat het een fundamenteel onderdeel is van de dagelijkse zorgtaken voor alle zorgverleners binnen een zorginstelling. Het is belangrijk dat iedere zorgverlener zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid voor een goede mondverzorging van de cliënten.


Rol van de Aandachtsvelder Mondverzorging

Een aandachtsvelder mondverzorging kan een belangrijke rol spelen in het coördineren en verstrekken van informatie over mondverzorging binnen de zorginstelling. Deze persoon draagt bij aan het waarborgen van een gestructureerde aanpak en het bevorderen van kennis bij alle zorgverleners.


Samenwerking en coördinatie van de mondzorg

Goede mondverzorging vereist samenwerking en coördinatie tussen alle betrokken zorgverleners. Het is essentieel dat iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden kent en dat er duidelijke communicatiekanalen zijn binnen de organisatie. De mondzorgprocedure van de zorginstelling biedt hierbij belangrijke richtlijnen en procedures.


Scholing en Training in de mondzorg

Om goede mondverzorging te kunnen bieden, moeten alle betrokken medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Dit vereist regelmatige scholing en training op het gebied van mondverzorging. Nieuwe medewerkers dienen tijdens hun inwerkperiode ook te worden voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden.


Wat kan jij doen voor betere mondzorg?

Als zorgverlener kun je bijdragen aan een effectieve organisatie van zorg door:

  • Zorg te dragen voor goede communicatie met collega’s en het mondzorgteam.
  • Op de hoogte te zijn van de mondzorgprocedure van de zorginstelling.
  • Jaarlijks deel te nemen aan scholing en training op het gebied van mondverzorging.

Test je kennis


Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

In een oriënterend gesprek bekijken we graag hoe we de mondzorg binnen jouw organisatie samen het beste kunnen verzorgen. We bespreken wat er nodig is en welke diensten vanuit Omnios het beste bij de organisatie passen.

Er is veel mogelijk. Vanzelfsprekend mondzorg voor de bewoners van uw zorginstelling. Maar ook mondtrainingen voor het zorgpersoneel, over het belang van (preventieve) mondzorg.

Laat het ons weten. We beantwoorden graag al je vragen.