Drie pijlers

Voor een goede borging van de mondzorg binnen verpleeg- en verzorgingsinstellingen is een multidisciplinaire benadering geboden.

Onze aanpak is dan ook gebaseerd op drie pijlers.

1. Inzet van een betrokken en vakkundige vast team van Tandarts, Mondhygiënist en Assistent(e) op locatie.
Omnios beschikt over een mobiele tandheelkundige uitrusting die binnen 10 minuten kan worden opgebouwd. Alle controles en behandelingen worden geregistreerd in de zorgdossiers, zijn volledig geprotocolleerd en voldoen aan de wettelijke eisen. Uiteraard werkt Omnios uitsluitend met BIG-geregistreerde Tandartsen en geaccrediteerde Mondhygiënisten, voor wie betrokkenheid bij de doelgroep een vereiste is. Ook de (preventie-)assistenten bezitten de juiste certificaten en opleidingen en hebben allen hart voor de kwetsbare medemens.

2. Toepassing van de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ en borging van de mondzorg in processen en beleid.
De mondzorg dient ook aan te sluiten op de zorgprocessen, gedragen te worden door de verschillende lagen in de organisatie en geborgd te zijn in het beleid. Omnios begeleidt instellingen hierbij, zodat de mondzorg volledig wordt geïntegreerd in zorgprocessen en beleid.

3. Training van het verzorgend personeel.
Veel zorgmedewerkers zijn niet in staat mondaandoeningen te herkennen en weten niet goed hoe ze de mond van cliënten moeten reinigen. Met voorlichting en trainingen, gegeven door ervaren Mondhygiënisten binnen onze organisatie, geeft Omnios hen houvast, het zelfvertrouwen en de motivatie om van de mondzorg een vast onderdeel te maken in hun dagelijkse routine.

Vragen? Wij komen graag met je in contact!

Het leveren van deskundige mondzorg voor ouderen is waar wij elke dag met passie aan werken. Heeft u een vraag over onze diensten of heeft u ideeën of suggesties over hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Dan horen wij graag van u.