Jij ziet het toch ook?

Schrijf je in voor de Omnios-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg voor kwetsbare mensen.

Email
Naam

De onzichtbare gezondheidscrisis onder kwetsbare ouderen

Als ik denk aan de ouderen in mijn omgeving en hun generatiegenoten, dan denk ik aan een leven vol verhalen, ervaringen en wijsheid. Maar er is een onzichtbare crisis die velen van hen treft, een probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien: de mondgezondheid. Het is een kwestie die we te lang hebben genegeerd, met ernstige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van onze ouderen.

Waarom wordt mondgezondheid vergeten?
Voor veel ouderen begint het probleem al voordat ze naar een zorginstelling verhuizen. Velen van hen hebben in de jaren voorafgaand aan hun opname geen tandarts bezocht. Uit onderzoek blijkt dat vanaf het 55e levensjaar de tandartspraktijk minder vaak wordt bezocht. Onze ervaring is dat ouderen gemiddeld 6 tot 8 jaar geen tandarts meer hebben gezien wanneer ze uiteindelijk in een zorginstelling terechtkomen. De redenen hiervoor zijn divers: mobiliteitsproblemen, angst voor de tandarts, een financiële drempel, of simpelweg het idee dat mondzorg op latere leeftijd niet  belangrijk meer is.

Je ziet het niet!
Onze campagne, ‘Je ziet het niet’ richt zich op deze onzichtbare crisis. We willen bewustzijn creëren over het belang van mondgezondheid, vooral voor zorgafhankelijke ouderen. Een slechte mondgezondheid kan leiden tot ernstige problemen zoals ondervoeding, hart – en vaatziekten, een longontsteking of pijn. Het gaat dus niet alleen om het verlies van tanden, maar om een algehele achteruitgang van de gezondheid.

Oorzaken en gevolgen van slechte mondzorg
De oorzaken van deze problematiek zijn complex. Naast de al genoemde mobiliteit – en financiële problemen, speelt ook een gebrek aan kennis een rol. Veel zorgmedewerkers en familieleden zijn zich niet bewust van de signalen van slechte mondgezondheid. Dit leidt ertoe dat problemen vaak pas worden opgemerkt als ze al vergevorderd zijn.

De gevolgen zijn verstrekkend. Meer dan de helft van alle 75-plussers heeft  bij hun opname in een zorginstelling een matige tot slechte mondgezondheid. Ook is aangetoond dat er een verband is tussen tandvleesontstekingen en hart- en vaatziekten. De kans dat een patiënt een hart- en vaatziekte heeft is 60% groter wanneer diezelfde patiënt ook ernstige parodontitis heeft. Dit heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven. Pijn en ongemak in de mond kunnen het eten en drinken bemoeilijken, wat weer leidt tot ondervoeding. Ook schaamte en sociale isolatie zijn voorkomende gevolgen.

Zie jij het wel?
Met de campagne ‘Je ziet het niet’ willen we de aandacht vestigen op deze vergeten crisis. Het is tijd dat we de mondgezondheid van onze ouderen serieus nemen. Preventieve zorg en regelmatige controles moeten een integraal onderdeel worden van de zorg voor ouderen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat onze dierbaren hun ‘Gouden jaren’ in optimalegezondheid kunnen doorbrengen.

Ik roep iedereen op de mondgezondheid van hun dierbaren goed in de gaten te houden. Want als je beginnende problemen wél ziet en tijdig een mondzorgprofessional inschakelt kan een hoop leed worden voorkomen. Samen kunnen we een groot verschil maken!

– Remco Koop | Directeur Omnios

Lees meer: www.omnios.nl/je-ziet-het-niet

Je Ziet Het Niet - Banner
Dit bericht delen